Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Kryzys finansowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartość dla akcjonariuszy, Podejście systemowe
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kryzys 2008-2011 : refleksje nad rolą przedsiębiorstwa
Sławomir Wyciślak
Abstrakt
W dyskusji dotyczącej kryzysu finansowego, którego początek znamionuje upadek Lehman Brothers 15 września 2008 r., na pogłębione ujęcie zasługuje wieloaspektowa rola przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na to, jak koncentracja na realizowaniu celów krótkookresowych przyczynia się do niewłaściwej alokacji i marnotrawstwa zasobów. Równocześnie jest generowana iluzoryczna wartość ogromnych rozmiarów. Co więcej, wiele jest zachowań co najmniej dyskusyjnych z etycznego punktu widzenia. Część tych cech jest charakterystyczna dla modelu zarządzania opartego na budowie wartości dla akcjonariuszy, który opanował niektóre korporacje transnarodowe, transnarodowe grupy kapitałowe i banki międzynarodowe. W tej sytuacji potrzebne jest zarządzanie, które mogłoby uporać się z rosnącą złożonością i dynamiką zmian. Odpowiednie instrumentarium oferuje podejście systemowe. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika