Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Logistyka, Marketing, Zarządzanie strategiczne
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Magia słowa w subdyscyplinach nauk o zarządzaniu
Marek Ciesielski
Abstrakt
W naukach społecznych, w tym w naukach o zarządzaniu, można dostrzec przejawy magii. Wyrażają się one w sposobach definiowania, próbach rozszerzania zakresów subdyscyplin, tendencjach emancypacyjnych subdyscyplin oraz w traktowaniu zjawisk współczesnych jako czegoś przełomowego. Zakłada się - raczej podświadomie, że określone sposoby wykonywania lub rozumienia tych działań zmienią rzeczywistość. W naukach o zarządzaniu podejście magiczne wyrządza wiele szkód. Tak więc należy bezwzględnie je usunąć. Nie będzie to trudne. Wystarczą refleksja i staranność. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika