Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo na rynku, Interesariusze, Relacje organizacja-otoczenie, Teoria kosztów transakcyjnych, Behawioryzm
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rodzaje relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami - perspektywa postaw podmiotów
Estera Piwoni-Krzeszowska
Abstrakt
Warunkiem podjęcia właściwej decyzji o charakterze relacji łączących podmioty wymiany jest zrozumienie postaw, jakie przyjmują market stakeholders. Wyróżnia się dwa archetypy ról uczestników wymiany, tj. osobę interesowną (typ businessperson) oraz przyjazną (typ friend). Autorka dokonuje analizy postaw podmiotów relacji i wynikających z nich cech stosunków zachodzących na płaszczyźnie przedsiębiorstwo - rynkowi interesariuszem. Nie można bezkrytycznie przyjmować, że kształtowanie ścisłych, opartych na zaufaniu relacji jest właściwym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika