Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Paradoksy strategii umiędzynarodowienia firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska
Abstrakt
Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów BRIC oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest niewielka, w porównaniu z inwestycjami z krajów wysoko rozwiniętych. Umiędzynarodowienie firm z rynków wschodzących stanowi jednak nowy i ciekawy problem zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, coraz częściej omawiany w literaturze z zakresu zarządzania międzynarodowego. W niniejszym artykule została przedstawiona analiza kierunków bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnymi kierunkami umiędzynarodowienia firm z tego obszaru są kraje oferujące inwestorom zagranicznym korzystne warunki instytucjonalne, w tym w szczególności prosty i liberalny system podatkowy. Taka sytuacja ma wielorakie konsekwencje, które powinny być uwzględnione zarówno w podejściach badawczych, jak i kształtowaniu polityki gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika