Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Metodologia organizacji i zarządzania, Metodologia badań
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Problemy metodologii normatywnej w naukach o zarządzaniu
Marek Ciesielski
Abstrakt
Obserwuje się brak komunikacji między metodologami a badaczami z zakresu nauk o zarządzaniu. Przed sformułowaniem sposobów ulepszenia komunikacji warto przeanalizować pewne kwestie metodologii normatywnej w świecie nauk o zarządzaniu. Stosunek badaczy do metodologii jest spolaryzowany. Po pierwsze, część z nich odnosi bardzo wysokie wymagania metodologiczne do prostych kwestii. Inna część lekceważy metodologię. Wiedza postulatywna z zakresu nauk o zarządzaniu w ujęciu ilościowym jest znaczna. Wiedza odnosząca się do koncepcji i strategii jest w dużym stopniu skażona wadą określaną jako ulotność i wielka liczba sprzeczności. Stworzono jednak wiele cennych instrumentów zarządzania. Jest to związane z otoczeniem biznesowym. Kwestie te trzeba przeanalizować w aspektach metodologicznych. Przede wszystkim trzeba rozważyć możliwość i celowość formułowania zaleceń dla badaczy. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika