Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Teoria ewolucyjna w ekonomii, Teorie zarządzania, Przegląd literatury
Strony: 11-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
Heterodoksja ewolucyjna a zarządzanie
Ewa Stańczyk-Hugiet
Abstrakt
Ekonomia ewolucyjna, choć nie jest uznawana przez ekonomistów głównego nurtu może być źródłem inspiracji poznawczej i metodologicznej w badaniach problemów zarządzania. W artykule zostały wyjaśnione podstawowe kategorie, takie jak ewolucyjna adaptacja i selekcja. Przedmiotem wyjaśnienia jest także działanie i efektywność organizacji w kategoriach ewolucyjnych. Ogólny wniosek z rozważań przeprowadzonych w artykule skłania do skonstruowania zaleceń większego wykorzystania w obszarze organizacji i zarządzania paradygmatu ewolucyjnego. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika