Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Metody zarządzania, Zarządzanie kulturą organizacyjną, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strony: 4-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Interpretatywne koncepcje zarządzania - sensemaking, enactment oraz management of meaning
Łukasz Sułkowski
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja interpretatywnych metod zarządzania, które są popularne na świecie, a w Polsce bardzo słabo znane. Chodzi tutaj przede wszystkim o metody zarządzania: kulturą organizacyjną, zmianą oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród metod interpretatywnych, które warto spopularyzować w Polsce i spróbować je zaadaptować do naszych lokalnych warunków, warto wskazać na: sensema-king, zarządzanie znaczeniami oraz enactment. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika