Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Strategia zarządzania, Ekonomia behawioralna
Strony: 7-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Nowe wyzwania - strategie : behawioralna i neurostrategia
Jan Polowczyk
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja bieżących kwestii związanych z psychologicznymi podstawami zarządzania strategicznego na podstawie najnowszych publikacji. Artykuł składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej przedstawiono koncepcję strategii behawioralnej jako fuzji teorii i praktyki zarządzania strategicznego z psychologią kognitywną i społeczną. Przedstawiono w szczególności psychologiczne interpretacje celów organizacji, problemów wdrażania strategii ze względu na reakcje menedżerów średniego szczebla i reakcje odwzajemniania pracowników. W części drugiej omówiono potencjalne możliwości wykorzystania badań mózgu w neurostrategii jako mikrofundamentów strategii behawioralnej. Przedmiotem dyskusji są cele i metody neuronauki, a także potencjalne możliwości ich wykorzystania w strategii organizacji. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika