Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Ekonomia społeczna, Przedsiębiorczość społeczna, Działalność społeczna
Strony: 12-15
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przedsiębiorczość społeczna jako nowy kierunek rozwoju świata
Agnieszka Kurczewska
Abstrakt
Celem artykułu jest scharakteryzowanie przedsiębiorczości społecznej oraz podkreślenie jej znaczenia i specyfiki, a także roli, jaką ma szansę pełnić w rozwoju społeczno-gospodarczym współczesnego świata. Omówiona zostaje klasyfikacja przedsiębiorców społecznych stworzona przez Zahrę i in. (2009). (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika