Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Kryzys gospodarczy, Globalizacja gospodarki, Przyczyny kryzysu, Podejście systemowe
Strony: 16-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Złożoność, kryzys, przedsiębiorstwo
Sławomir Wyciślak
Abstrakt
W badaniach dotyczących kryzysu, którego początek datuje się na sierpień 2007 r., za uzasadnione wydaje się uwzględnienie perspektywy złożoności. Złożoność epistemologiczną czy dynamiczną można interpretować jako przesłanki przewlekłości kryzysu przy jednoczesnym występowaniu zjawisk o charakterze gwałtownym. Jako podejście badawcze, które posłuży jako inspiracja w zrozumieniu złożoności, uznano podejście systemowe. Posługując się jego elementami, zinterpretowano przyczyny i przebieg kryzysu. Zwieńczeniem rozważań jest charakterystyka konsekwencji kryzysu dla organizacji typu przedsiębiorstwa. W tym względzie wskazano na możliwości budowy modelu, który odpowiadałby uwarunkowaniom towarzyszącym kryzysowi. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika