Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Współpraca przedsiębiorstw, Współdziałanie przedsiębiorstw, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przegląd literatury
Strony: 24-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Czy kooperacja sprzyja innowacyjności?
Michał Jasieński
Abstrakt
Celem przeglądu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy kooperacją, zaufaniem lub pomocą wzajemną (kultywowaną pomiędzy firmami lub instytucjami, a nie pracownikami wewnątrz firmy) a poziomem innowacyjności firm będących uczestnikami kooperacji. Wykazano, że innowacyjność firm często wzrasta pod wpływem kooperacji z innymi firmami albo jednostkami badawczymi, ale raczej nie z agencjami rządowymi. Duże znaczenie dla innowacyjności ma także kooperacja pionowa firmy (np. z dostawcami i klientami). (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika