Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Grupa kapitałowa, Akcjonariusz, Wyniki badań
Strony: 33-37
Język publikacji: Polski
Pobierz
Ocena siły akcjonariuszy mniejszościowych polskich grup kapitałowych
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Abstrakt
Celem artykułu jest pomiar i ocena siły akcjonariuszy mniejszościowych polskich grup kapitałowych. Procesy globalizacyjne występujące w gospodarce powodują wzrost powiązań ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Powiązania powodują zmiany na rynku kapitałowym, gdzie przedsiębiorstwa rozpoczynają konkurować o pozyskanie kapitału. Realizacja celu artykułu wymagała postawienia hipotezy, że siła akcjonariuszy mniejszościowych w polskich grupach kapitałowych jest niska. W celu realizacji hipotezy badawczej przebadano około 150 grup kapitałowych funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2011, wykorzystując trzy wskaźniki (udział zysku mniejszościowego w zysku netto, udział kapitału mniejszościowego w kapitale własnym, rentowność kapitału mniejszościowego). Badania przedstawione w tym artykule wskazują na rosnącą rolę akcjonariuszy mniejszościowych w ostatnich latach poprzez wzrost wskaźnika udziału zysku mniejszościowego w zysku netto, wskaźnika relacji kapitału mniejszościowego do kapitału własnego oraz wskaźnika rentowności kapitału mniejszościowego. Tezę artykułu zweryfikowano pozytywnie. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika