Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Wynik finansowy, Kapitał własny, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Strony: 38-42
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym : jak go zrozumieć?
Ewa Walińska
Abstrakt
Artykuł prezentuje istotę ekonomiczną wyniku całościowego oraz jego ujęcie sprawozdawcze. Omówiono przyczyny stosowania koncepcji wyniku całościowego, a także wyjaśniono, czym jest ta kategoria w świetle klasyfikacji przychodów / kosztów w systemie rachunkowości. W artykule przedstawiono wynik całościowy jako element sprawozdania z całkowitych dochodów, bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym. Wskazano trudności w jego interpretacji i przejrzystej prezentacji w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika