Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Struktura organizacyjna, Organizacja przedsiębiorstwa, Struktura przedsiębiorstwa, Badania marketingowe, Outsourcing
Strony: 43-46
Język publikacji: Polski
Pobierz
Diagnoza użyteczności działu badań marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw
Piotr Tarka
Abstrakt
W niniejszym artykule autor przeprowadza diagnozę znaczenia i użyteczności działu badań marketingowych w kontekście struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. W tekście zwrócono szczególną uwagę na dylematy wyboru, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa w ramach selekcji odpowiedniego modelu organizacji badań marketingowych. Omówiono dwa alternatywne warianty działania wraz z wszelkimi wypływającymi dla przedsiębiorstw konsekwencjami ich przyjęcia. Pierwszy z nich dotyczy implementacji badań marketingowych w ramach własnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. Z kolei wariant drugi jest wynikiem adaptacji modelu opartego na outsourcingu, w zakresie którego przedsiębiorstwa decydują się na zlecanie czynności badawczo-analitycznych podmiotom zewnętrznym, tzw. agencjom badań rynku. Poruszane w tekście problemy nawiązują do wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autora na grupie polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika