Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Badania naukowe, Organizacja i zarządzanie, Metodologia badań, Metodologia organizacji i zarządzania, Nauki o zarządzaniu
Strony: 4-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Trudności w określaniu problemu badawczego w naukach o zarządzaniu
Marek Ciesielski
Abstrakt
W naukach o zarządzaniu napotyka się na duże trudności w formułowaniu problemu badawczego. Wynika to z charakteru tych nauk. Zajmują się one przede wszystkim zmieniającą się rzeczywistością. Ponadto negatywny wpływ na nauki o zarządzaniu wywiera otoczenie. Ta sytuacja prowadzi do poszerzania zakresu podejmowanych problemów badawczych. Polega ono na tworzeniu nieistniejącej lub mało znaczącej luki poznawczej lub metodycznej, nadawaniu współczesności wyjątkowego charakteru i odnoszeniu do drobnych problemów zjawisk o szerszej skali. Taka prezentacja utrudnia weryfikację i wyjaśnienie podjętych problemów badawczych. Dlatego konieczne są działania zmierzające do likwidacji i/lub osłabienia tych zjawisk. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika