Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo hi-tech, Koopetycja, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Wyniki badań
Strony: 3-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Abstrakt
Koopetycję konstytuują dwie istotne siły: presja konkurencji i pragnienie współpracy. Pojęciem tym określa się współdziałanie podmiotów pozostających w tym samym czasie w relacjach konkurencyjnych. Presja na innowacyjność, złożoność i wysoki poziom zaawansowania technologicznego produktów oraz heterogeniczność i unikalność zasobów warunkują relacje koopetycyjne w firmach high-technology. Na podstawie badań w 402 przedsiębiorstwach high-tech stwierdzono, że posiadane zasoby i celowe tworzenie ich nadmiaru (redundancja) stanowią silną determinantę tworzenia przez nie relacji koopetycyjnych. Im więcej zasobów posiada przedsiębiorstwo, tym chętniej jednocześnie współdziała i konkuruje z rywalami, przy czym zasoby te silniej wpływają na intensywność działań kooperacyjnych niż konkurencyjnych w ramach koopetycji. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika