Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Równowaga, Model równowagi organizacyjnej, Strategiczna Karta Wyników
Strony: 3-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Równowaga i jej uwarunkowania w świetle wybranych koncepcji funkcjonowania organizacji
Wojciech Przychodzeń
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd dorobku literatury w zakresie tematyki równowagi organizacyjnej. Konfrontuje on podstawowe charakterystyki poszczególnych koncepcji, od podejścia tradycyjnego, zakładającego dużą stabilność równowagi, do podejścia współczesnego, opierającego się na nierównowadze zlokalizowanej i nowych źródłach przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika