Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Zarządzanie, Rozwój, Historia, Przegląd dorobku naukowego
Strony: 43-46
Język publikacji: Polski
Pobierz
Yōichi Ueno (1883-1957) - pionier naukowego zarządzania w Japonii
Marek Ćwiklicki
Abstrakt
W artykule dokonano prezentacji dorobku jednego z głównych propagatorów naukowego zarządzania w Japonii - Y. Ueno. W pierwszej kolejności zaprezentowano jego życiorys, podkreślając charakter działalności doradczej, naukowo-dydaktycznej, publicystycznej i osiągnięcia organizacyjne. Następnie oceniono znaczenie dorobku Y. Ueno w okresie kształtowania się japońskiego naukowego zarządzania. W podsumowaniu zrekapitulowano główne wnioski oraz sformułowano kierunki dalszych badań . (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika