Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Organizacje born global, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Urodzeni globaliści jako nowoczesna koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstw
Renata Oczkowska
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe podejście do procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, koncepcję 'born global'. Wskazano na różne próby definiowania "urodzonych globalistów" uwzględniające takie kryteria jak: czas osiągnięcia określonej wielkości przychodów za granicą , liczba rynków zagranicznych, czy formy umiędzynarodowienia. W rozważaniach przedstawiono uwarunkowania sprzyjające szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, która zastępuje tradycyjny model sekwencyjny, głównie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika