Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość międzynarodowa, Globalizacja, Regionalizacja, Kryzys finansowy
Strony: 4-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Implikacje globalizacji i regionalizacji dla przedsiębiorczości międzynarodowej
Filip Nowacki
Abstrakt
We współczesnej gospodarce światowej można dostrzec dwie równolegle występujące tendencje: globalizację objawiającą się w narastaniu współzależności pomiędzy różnymi państwami oraz regionalizację pogłębiającą powiązania istniejące między określonymi podmiotami gospodarczymi. Procesy te obserwowane są zazwyczaj wspólnie, przyczyniając się jednocześnie w bardzo dużym stopniu do zmian zachodzących w gospodarce światowej. Obecna faza zarówno globalizacji jak i regionalizacji posiada istotny wpływ na istniejące przedsiębiorstwa. W efekcie warunki działania firm są odmienne od tych, które można było zaobserwować zaledwie kilka lat wcześniej. Postępująca współzależność gospodarek oraz wzrost stopnia ich umiędzynarodowienia wpływają na kształtowanie się przedsiębiorczości oraz kreowanie odpowiednich postaw w podmiotach gospodarczych. Artykuł opisuje genezę oraz charakterystykę obydwóch procesów, zmierzając do określenia ich wpływu na przedsiębiorczość. Celem artykułu jest analiza tego, jakie implikacje wywołuje współczesna faza na kształtowanie się przedsiębiorczości międzynarodowej przedsiębiorstw w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika