Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces zarządzania, Przewaga konkurencyjna, Przywództwo, Przegląd literatury
Strony: 4-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją
Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert
Abstrakt
Artykuł poświęcony został koncepcji przywództwa sensualnego. Głównym założeniem przywództwa sensualnego jest koncentracja na emocjach i odwoływanie się do wyobrażeń klientów. W artykule podjęto próbę przedstawienia przesłanek wykształcenia się koncepcji oraz opisano kluczowe dla przywództwa sensualnego założenia odnoszące się do: koncentracji na kompetentnych menedżerach, kształtowania relacji z kooperantami (w sposób dowartościowujący emocje w miejsce racjonalności), rozwoju organizacji (przez wykorzystanie koncepcji przywództwa nastawionego na zarządzanie twórczym chaosem), kształtowania relacji z pracownikami (poprzez odczucia, intuicję i oczekiwania). (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika