Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Stanowisko pracy, Studium przypadku, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strony: 3-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Opisy stanowisk pracy - konieczność czy zbędny trud?
Tomasz Ingram
Abstrakt
Opisy stanowisk pracy postrzegane są jako jedno z najbardziej użytecznych narzędzi współczesnego ZZL. Pomimo ich ważności tworzenie i zapewnianie aktualności wymaga znaczącej uwagi. Zmiany w otoczeniu oraz wynikające z nich zmiany w samej organizacji skutkują koniecznością dokonywania częstych zmian w opisach. Artykuł prezentuje dylematy ukryte w opisach stanowisk oraz w procesach opisywania pracy. Zaczyna się od krótkiego przeglądu literatury na temat opisów stanowisk, po którym zaprezentowano trzy opisy przypadków stanowiące podstawę dla identyfikacji dylematów ukrytych w opisach stanowisk pracy i procesach ich tworzenia. Artykuł zakończony jest implikacjami praktycznymi. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika