Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Rynek turystyczny, Miasto, Atrakcyjność turystyczna, Segmentacja rynku, Analiza portfelowa
Strony: 15-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta
Iryna Manczak
Abstrakt
Artykuł prezentuje mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano kluczowe cele segmentacji rynku. W tym celu posłużono się dorobkiem literatury z zakresu marketingu traktującej na temat niniejszego procesu z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dalsza część opracowania omawia atrakcyjność segmentów rynku turystycznego miasta. Kolejno zwrócono uwagę na przykładowe mierniki atrakcyjności dla wybranego rynku turystycznego miasta. Ostatnia część artykułu traktuje na temat wykorzystania analizy portfelowej w ocenie segmentów rynku. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika