Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo turystyczne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Łańcuch wartości, Analiza statystyczna, Badania ankietowe
Strony: 20-26
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zatrzymywanie wartości z innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne
Marta Najda-Janoszka
Abstrakt
W opinii wielu autorów specyfika innowacji wdrażanych w turystyce sprawia, że efektywne zatrzymanie wartości jest dla firm turystycznych szczególnie trudnym wyzwaniem. Zatem eksploracja niniejszej problematyki ma szczególne znaczenie poznawcze, biorąc pod uwagę niedostatek pogłębionych badań w tym obszarze. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych zakresu wykorzystania mechanizmów zabezpieczania strumieni wartości generowanych z wytwarzanej nowej wartości przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne. Badania przeprowadzono w 2012 roku w południowej Polsce na próbie 55 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych klasyfikowanych w ramach HORECA. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika