Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Rozwój gospodarczy, Przekształcenia strukturalne, Struktura gospodarki
Strony: 27-33
Język publikacji: Polski
Pobierz
Intensywność przemian strukturalnych mezostruktury gospodarki Polski
Jarosław Kaczmarek
Abstrakt
Współzależność przemian strukturalnych i rozwoju gospodarczego jest uznaną prawidłowością. Te pierwsze przynosząc wzrost efektywności są przejawem (cechą) intensywnego rozwoju gospodarki. Procesy skupienia produkcji, zatrudnienia i kapitału to kolejne płaszczyzny problemu przemian strukturalnych. Mezostruktura gospodarki rzadko jest przedmiotem eksploracji badawczej. Stąd dokonany pomiar i sformułowane oceny dostarczają oryginalnej charakterystyki kierunków i dynamiki zmian występujących w tym obszarze w Polsce w latach 1990-2011. W artykule postawiono dwa pytania badawcze, wyznaczające jego cel: (1) jaką intensywność i kierunki zmian wykazały przemiany strukturalne mezostruktury gospodarki i czy możliwe jest wyodrębnienie struktur homogenicznych oraz (2) jakie zmiany wystąpiły w koncentracji mezostruktury i jej orientacji proeksportowej. W toku analiz - z wykorzystaniem miar syntetycznych (wielo cechowych), jak i ich komponentów -wykazano występowanie niskiej i słabnącej intensywności przemian strukturalnych mezostruktury gospodarki w latach 1990-2011. Ponadto zwrócono uwagę na postępujące zmniejszanie się poziomu koncentracji mezostruktury oraz brak znaczącego wzmocnienia jej orientacji proeksportowej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika