Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Rentowność, Wskaźniki rentowności, Rentowność kapitału własnego, Modele regresji, Model logitowy
Strony: 43-52
Język publikacji: Polski
Pobierz
Finansowe uwarunkowania rentowności w przemyśle spożywczym
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania rentowności podmiotów w przemyśle spożywczym w latach 2006-2011. Podstawę przeprowadzonych analiz stanowiła propozycja dekompozycji rentowności sprzedaży i wkomponowanie jej w system stopy rentowności kapitału własnego (ROE). Wpływ składników zaproponowanego systemu ROE na zmienność i poziom ROE w branżach przemysłu spożywczego poddano weryfikacji przy zastosowaniu regresji liniowej oraz regresji logitowej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika