Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Zarządzanie wiedzą, Metody zarządzania, Badania ankietowe
Strony: 10-16
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie wiedzą i inne metody - efekty współwystępowania
Agnieszka Bieńkowska, Katarzyna Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych odnoszących się do efektów wdrożenia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, jak również osiągania tych efektów w kontekście współwystępowania omawianej metody z innymi metodami/koncepcjami zarządzania. We wstępie, w ujęciu teoretycznym omówiono zarówno zależności między zarządzaniem wiedzą a efektami w organizacji jak i te dotyczące wpływu na efekty organizacyjne współwystępowania metod zarządzania. W dalszej części artykułu omówiono wyniki badań dotyczących efektów współwystępowania zarządzania wiedzą z innymi metodami zarządzania (stanowiących część badań prowadzonych w Zakładzie Systemów Zarządzania i Marketingu Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej). Ostatnią część artykułu poświęcono podsumowaniu otrzymanych wyników badań w kontekście doniesień literaturowych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika