Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Tworzenie wartości, Modele biznesowe, Cykl życia organizacji, Decyzje strategiczne
Strony: 17-22
Język publikacji: Polski
Pobierz
Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa - wyzwania strategiczne
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemu wpływu cyklu życia przedsiębiorstwa na model biznesu w kontekście zdolności przedsiębiorstwa do kreacji wartości i ciągłości jego funkcjonowania. Artykuł podzielono na następujące kluczowe obszary tematyczne: wprowadzenie, modele biznesu - wyzwania strategiczne, kształtowanie modeli biznesu w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, odnowa strategiczna modeli biznesu oraz zarządzanie cyklem życia przedsiębiorstwa, modele zrównoważonego biznesu w zarządzaniu ciągłością funkcjonowania przedsiębiorstw, podsumowanie. Należy zwrócić uwagę na to, że w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa cechy modelu biznesu będą inne. W fazie inkubacji i wdrażania pomysłu na biznes i agresywnego wzrostu stosowane są inne rozwiązania niż w przedsiębiorstwie dojrzałym. W przedsiębiorstwie o ustabilizowanej pozycji rynkowej kluczową rolę odgrywają koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zasady modelu zrównoważonego biznesu. W fazie początkowej najważniejsza jest innowacyjność oraz silna chęć i determinacja menedżerów do przetrwania okresu zwiększonej alokacji wydatków inwestycyjnych negatywnie wpływających na wynik finansowy. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika