Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Zarządzanie produkcją, Elastyczność produkcji, Proces produkcji
Strony: 22-29
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zwinność produkcji, czyli niskokosztowa elastyczność systemu
Marek Dudek
Abstrakt
Zwinność produkcji oznacza konieczność uwzględnienia jednocześnie wzajemnie się wykluczających elastyczności i szczupłości (to co jest szczupłe, nie może być elastyczne i na odwrót). Maksymalizowanie wartości jednego z wyznaczników zwinnej produkcji bardzo często powoduje minimalizowanie wartości tego drugiego, dlatego też analizować je trzeba kompleksowo. Artykuł opisuje wzajemne relacje pomiędzy elastycznością i szczupłością produkcji oraz identyfikuje podstawowe założenia zorganizowania zwinnej produkcji, gwarantującej zrównoważenie obu wyznaczników. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika