Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Korporacje, Filantropia, Motywacje, Badania ankietowe
Strony: 29-35
Język publikacji: Polski
Pobierz
Działalność filantropijna korporacji w świetle teorii legitymizacji
Halina Waniak-Michalak, Jan Michalak
Abstrakt
Globalizacja, wzrost skali oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (jak również wiedzy na ten temat) oraz na życie ludzi spowodowały, że podmioty gospodarcze zaczęły podejmować działania filantropijne w dziedzinie ochrony środowiska, pomocy biednym, dzieciom oraz innym potrzebującym. Niektóre firmy wykorzystują je do legitymizacji swoich działań i poprawy swojego wizerunku w oczach społeczeństwa. W artykule opisano skalę działalności filantropijnej polskich korporacji oraz korporacji amerykańskich, a także dokonano analizy wyników badań empirycznych prezentowanych w literaturze w zakresie motywów podejmowania działalności filantropijnej przez korporacje w Polsce i korporacje amerykańskie. Następnie zostały przedstawione motywy podejmowania działalności filantropijnej przez korporacje w Polsce i USA w świetle teorii legitymizacji. W artykule wskazano, że motywy podejmowania działalności filantropijnej przez korporacje w Polsce są podobne do motywów światowych organizacji, aczkolwiek w odniesieniu do polskich firm można zauważyć tendencję do naśladownictwa i podejmowania określonych działań z powodu tego, "że inni tak robią" lub "tak wypada". (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika