Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Projekty inwestycyjne, Efektywność finansowa, Metody dyskontowe
Strony: 35-38
Język publikacji: Polski
Pobierz
Karta kompleksowej oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych
Józef Bućko
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano narzędzie ewaluacyjne pozwalające na kompleksową ocenę efektywności finansowej projektów inwestycyjnych. Podstawowym modelem, który integruje wyodrębnione metody dyskontowe, jest równanie wartości przyszłej zainwestowanego kapitału. Zakres szczegółowych analiz (według jednej lub kilku perspektyw oceny) jest uzależniony od indywidualnych preferencji decydenta. Opis matematycznej konstrukcji tego narzędzia uzupełnia przykład liczbowy. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika