Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Przewaga konkurencyjna, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dodana, Współpraca przedsiębiorstw
Strony: 57-63
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Zasoby relacyjne w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
Iwona Otola
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na kluczową rolę zasobów relacyjnych w procesie generowania wartości dodanej dla przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano różnorodne definicje i typologię zasobów relacyjnych oraz określono korzyści wynikające z relacji między przedsiębiorstwami. Wskazano także na rodzaje powiązań między przedsiębiorstwami w ujęciu horyzontalnym oraz zaprezentowano więzi w odniesieniu do takich czynników, jak wielkość produkcji i liczba relacji. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika