Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Innowacyjność przedsiębiorstw, Kapitał ludzki, Efektywność zarządzania, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Badania ankietowe, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Strony: 13-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie kapitałem ludzkim a innowacyjność przedsiębiorstw
Ewa Beck-Krala, Joanna Duda
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, które wspierają innowacyjność przedsiębiorstw. Artykuł składa się z części literaturowej i empirycznej. W pierwszej z nich dokonano przeglądu definicji i pojęć związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz wskazano powiązania pomiędzy obszarem personalnym a wzrostem innowacyjności przedsiębiorstw. Natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących realizowania przez przedsiębiorstwa polityki zarządzania kapitałem ludzkim wspierającej innowacyjność pracowników, tzw. High Involvement Work Practicies / Systems (HIWP/S). W artykule postawiono hipotezę, że brak odpowiednich praktyk wspierających proces zarządzania kapitałem ludzkim może być barierą istotnie ograniczającą innowacyjność przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że przedsiębiorstwa szczególnie te z sektora MSP w niewielkim stopniu stosują praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, które w istotny sposób mogą wspierać innowacyjność tych podmiotów.
Publikacje z rocznika