Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Zapasy, Zarządzanie zapasami, Magazynowanie, Zarządzanie magazynem, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Strategia zarządzania
Strony: 20-24
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie zapasami części zamiennych w oparciu o koncepcję wspólnego magazynu
Katarzyna Grondys
Abstrakt
Z uwagi na wysoką różnorodność i krytyczność części zamiennych wyposażenia technologicznego stanowią one często poważny problem dotyczący optymalizacji poziomu i struktury tego rodzaju zapasów. Artykuł rozważa model wielu pozycji zapasów części w jednym miejscu stosowany w celu zminimalizowania kosztów zakupu i utrzymywania zapasów w pojedynczych przedsiębiorstwach przemysłowych z zachowaniem warunku ciągłości produkcji. Analizowana koncepcja została rozważona na praktycznym przykładzie dwuszczeblowego modelu magazynu wspólnego, składującego części zamienne przedsiębiorstw przemysłowych z różnych branż.
Publikacje z rocznika