Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Marketing mobilny, Sektor bankowy, Banki komercyjne, Usługi finansowe, Badanie opinii, Zachowania klientów
Strony: 25-30
Język publikacji: Polski
Pobierz
Opinie klientów banków na temat mobilnych kanałów komunikacji – wyniki badań
Liwia Jasiak
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie opinii klientów dotyczącej realizacji działań komunikacyjnych banków komercyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badania bezpośredniego o charakterze pilotażowym, które zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej na próbie 102 osób - klientów banków komercyjnych. Badanie bezpośrednie wykazało, że wiedza klientów na temat mobilnych działań marketingowych banków komercyjnych jest zadowalająca, jednakże klienci wykazują brak potrzeby w korzystaniu z poszczególnych mobilnych usług banku (tj. bankowości mobilnej).
Publikacje z rocznika