Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Przewaga konkurencyjna, Łańcuch dostaw, Ochrona środowiska, Logistyka zwrotna, Odpady, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Recykling
Strony: 31-38
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przesłanki rozwoju koncepcji zielonych łańcuchów dostaw
Agata Mesjasz-Lech
Abstrakt
W artykule poruszono problem związany z koncepcją zielonych łańcuchów dostaw. Wyodrębniono w nim podstawowe zadania oraz działania realizowane w ramach zielonych łańcuchów dostaw. Za cele opracowania przyjęto: analizę koncepcji zarządzania zielonym łańcuchem dostaw oraz związaną z nią analizę struktury i dynamiki strumieni odpadowych w Unii Europejskiej i Polsce w latach 2005-2011, ze szczególnym uwzględnieniem 2005 i 2011 roku, w odniesieniu do procesów logistyki zwrotnej, która jest integralną częścią zielonych łańcuchów dostaw. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i Polsce składowanie nadal jest często stosowaną metodą postępowania z odpadami. Coraz częściej jednak odpady poddaje się procesom odzysku, szczególnie w przypadku odpadów opakowaniowych. Przetworzone odpady ponownie wracają do obiegu gospodarczego jako pełnowartościowe materiały i produkty używane w procesach produkcyjnych i konsumpcyjnych. Polska należy do krajów, w których problem odpadów ciągle wymaga poszukiwania odpowiednich rozwiązań.
Publikacje z rocznika