Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Controlling, Doskonalenie zarządzania, Pomiary, Badania empiryczne, Wyniki badań
Strony: 50-58
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Doskonalenie procesów controllingu. Wyniki badań teoretycznych i empirycznych
Krzysztof Nowosielski
Abstrakt
Wyniki badań przedstawione w artykule dotyczą przede wszystkim kwestii doskonalenia procesu controllingu w przedsiębiorstwie, w tym typów, metod i inicjatorów wprowadzanych usprawnień. Opisano w nim teoretyczne aspekty doskonalenia procesu controllingu, jak również wyniki badań empirycznych prowadzonych przez autora w latach 2012-2013. W oparciu o podejście procesowe do controllingu zidentyfikowano obiekty, które mogą być poddawane doskonaleniu, w tym w obszarze wejścia i wyjścia procesu controllingu. W części teoretycznej opisano przesłanki oraz główne strategie doskonalenia procesu controllingu. W części empirycznej przedstawiono metodę badawczą i zgromadzone dane. W podsumowaniu przybliżono wnioski końcowe. Poczynione obserwacje można podsumować w następujący sposób: w badanych przedsiębiorstwach wprowadzane są najczęściej małe zmiany w procesie controllingu w oparciu o koncepcję ciągłego doskonalenia (CPI). W takich przypadkach kluczowym czynnikiem udanej poprawy jest system pomiaru i oceny dokonań controllingu. Z zebranych danych jasno wynika, że formalne, udokumentowane wskaźniki takiej oceny są rzadko wprowadzane w przedsiębiorstwach, prawdopodobnie dlatego, że controlling jest ciągle nową koncepcją w polskich przedsiębiorstwach, docenianą głównie za poprawną ideologicznie i funkcjonalnie architekturę, a nie rzeczywistą skuteczność i efektywność.
Publikacje z rocznika