Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu, Eksploatacja, Przegląd literatury
Strony: 16-23
Język publikacji: Polski
Pobierz
AMBIDEXTERITY — ŚWIATOWE TRENDY EKSPLORACJI W NAUKACH O ZARZĄDZANIU
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Abstrakt
Ambidexterity wyrażająca się w godzeniu napięć pomiędzy eksploracją i eksploatacją jest stosunkowo nowym problemem badawczym w naukach o zarządzaniu. Celem opracowania jest identyfikacja trendów badawczych nad tym zjawiskiem przy wykorzystaniu metodyki systematycznego przeglądu literatury. Na podstawie liczby publikacji i analizy ich treści określono aktywność badawczą w tym obszarze na przestrzeni czasu oraz wskazano główne perspektywy teoretyczne i poziomy analizy radzenia sobie z tego rodzaju napięciem.
Publikacje z rocznika