Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Koncepcja człowieka gospodarującego, Mikroekonomia
Strony: 23-28
Język publikacji: Polski
Pobierz
IMPLEMENTACJA KONCEPCJI CSR JAKO PRZESŁANKA TRWAŁOŚCI FIRMY I JEJ SUKCESU RYNKOWEGO
Bogusław Fiedor
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wykazania, że ewolucja od klasycznego, czyli podporządkowanego kryterium maksymalizacji zysku oraz wzrostu rynkowej wartości firmy, modelu przedsiębiorstwa do modelu firmy społecznie odpowiedzialnej w rozumieniu koncepcji CSR jest zarówno przesłanką realizacji koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, jak i trwałości i sukcesu rynkowego samego przedsiębiorstwa. Dla realizacji tego celu skupiono się najpierw na identyfikacji mikroekonomicznej podstawy koncepcji CSR, łącząc ją w szczególności z alternatywnymi czy krytycznymi w stosunku do modelu Homo Oeconomicus koncepcjami teoretycznymi, jak na przykład Homo Sustinens (dotyczący zwłaszcza wymiaru ekologicznego koncepcji Sustainable Development), czy Homo Empaticus. W części końcowej artykułu podjęto próbę identyfikacji i krótkiej analizy czynników, które mogą uzasadniać ewolucję (przechodzenie) od tradycyjnego modelu przedsiębiorstwa do modelu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, jak też czynników, które mogą tę ewolucję hamować.
Publikacje z rocznika