Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Ład korporacyjny, Przedsiębiorczość społeczna, Socjalna funkcja przedsiębiorstwa, Spółdzielczość, Studium przypadku, Spółdzielnie socjalne
Strony: 28-36
Język publikacji: Polski
Pobierz
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A BIZNESEM — SYSTEM RZĄDZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM — STUDIA PRZYPADKU
Marzena Starnawska
Abstrakt
Teoria na temat ładu korporacyjnego zdążyła się już intensywnie rozwinąć w wielu dyscyplinach, lecz w przypadku przedsiębiorstw społecznych istnieje duża luka badawcza. Celem artykułu jest rozpoznanie istotnych elementów systemu rządzenia governance w przedsiębiorstwach społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych oraz identyfikacja wewnętrznych charakterystyk tego systemu. W oparciu o opisową i eksploracyjną analizę przypadku siedmiu spółdzielni w Polsce, autorka proponuje trzy modele systemu rządzenia: "mała demokratyczna wspólnota", "biznes dający zatrudnienie" oraz "zintegrowany-przypominający rodzinę".
Publikacje z rocznika