Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo produkcyjne, Przedsiębiorstwo technologiczne, Rozwój przedsiębiorczości, Wyniki badań
Strony: 45-53
Język publikacji: Polski
Pobierz
PERSPEKTYWA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE KET
Katarzyna Rostek, Agnieszka Skala
Abstrakt
Znaczenie przedsiębiorczości technologicznej dla polskiej gospodarki wyraża się wzrostem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ich produktów na rynkach zagranicznych. Wiodące w tym obszarze są kluczowe technologie wspomagające (Key Enabling Technologies - KET), do których zaliczanych jest obecnie sześć grup branżowych, wytypowanych przez Komisję Europejską. Przedstawione w niniejszym referacie wyniki badań, mają na celu zwrócić uwagę na rolę i znaczenie, jakie ma dla polskiej gospodarki poznanie i wspieranie rozwoju KET. W tym celu opracowano i zastosowano autorską metodę identyfikacji podmiotów KET, a następnie przeprowadzono ich analizę klasyfikacyjną. Zaproponowano również wskaźnik potencjału, który dokonuje oceny siły, z jaką przedsiębiorstwo jest w stanie spełniać zadania postawione przed KET. W efekcie było możliwe wskazanie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, które można określić mianem KET i które stanowią punkt wyjścia dla pogłębionych badań i analiz.
Publikacje z rocznika