Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Internet, Technologie sieciowe, Niepewność, Internet rzeczy
Strony: 53-59
Język publikacji: Polski
Pobierz
ANALIZA NIEPEWNOŚCI W ZŁOŻONYCH, DYNAMICZNYCH SYSTEMACH — PRZYPADEK INTERNETU RZECZY
Andrzej Magruk
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zjawiska niepewności na przykładzie złożonego systemu Internetu Rzeczy. Jest to stosunkowo nowy obszar aktywności ludzkiej, obarczony jest więc dużym poziomem niepewności, zarówno odnoszącym się do technologii Internetu Rzeczy per se, jak również do aspektów, które są (będą) z tym obszarem współzależne. Celowe wydaje się, zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i praktycznego - prowadzenie analiz pojęcia niepewności oraz interpretowanie warunków jego pojawiania się i występowania w nowych złożonych systemach. Interpretacje te bowiem mogą stanowić inspirację dla poszukiwania skutecznych sposobów radzenia sobie z nią.
Publikacje z rocznika