Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Analiza strategiczna
Strony: 4-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
MIĘDZY TRADYCYJNĄ A NOWOCZESNĄ ANALIZĄ STRATEGICZNĄ
Andrzej Kaleta
Abstrakt
Ewolucji współczesnego zarządzania strategicznego nie towarzyszą równoległe głębokie zmiany w analizie strategicznej. Wciąż oczekuje się, że dostarczy ona wiedzy kompleksowej, dogłębnej, a co więcej wybiegającej w przyszłość. Dziś powyższe założenia stają się niemożliwe do spełnienia. Konieczne są głębokie zmiany w podejściu do analizy strategicznej gwarantującej aktualność pozyskiwanych informacji, akceptującej selektywność wiedzy i intuicję jako metodę wnioskowania.
Publikacje z rocznika