Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Sukces przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Metody badawcze, Przegląd literatury, Kluczowe czynniki sukcesu
Strony: 16-25
Język publikacji: Polski
Pobierz
KONKURENCYJNOŚĆ ― KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTW XXI W.
Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
Abstrakt
Celem pracy jest analiza stanu wiedzy dotyczącej kluczowych czynników sukcesu (KCS) konkurencyjności przedsiębiorstw i przedstawienie teoretycznego, autorskiego modelu dla polskich przedsiębiorstw przyszłości. Pierwsza część rozdziału zawiera analizę literatury na temat cech charakterystycznych celów organizacji i KCS oraz wzajemnego ich związku. Przedstawiono typologie źródeł tych czynników występujące w literaturze. W drugiej części zaprezentowano metody badania KCS i ich ewolucję. W ostatniej części określono wyzwania jakie pojawią się w trzeciej dekadzie XXI w. dla polskich organizacji gospodarczych i zbudowano teoretyczny model KCS przedsiębiorstw przyszłości, uwzględniający wspomniane wyzwania. Zawiera on cztery obszary (kapitały) źródeł KCS (technologiczny, finansowy, intelektualny, kulturowy) otaczające trzy wymiary wzrostu KCS
Publikacje z rocznika