Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Kryzys finansowy, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Sytuacja demograficzna, Kapitał ludzki
Strony: 25-33
Język publikacji: Polski
Pobierz
KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO DLA KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Wojciech Kosiedowski
Abstrakt
Jednym z czynników decydujących o przyszłości integrującej się Europy jest poprawa konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej jako całości oraz wchodzących w jej skład gospodarek krajowych. Czynnik ten bardzo zyskał na znaczeniu w związku z konsekwencjami globalnego kryzysu finansowego. Problemem szczególnie istotnym jest poprawa konkurencyjności Europy Środkowo - Wschodniej, stanowiącej najsłabszą część UE. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione wyniki analizy porównawczej zmian, jakie pod wpływem wspomnianego kryzysu zaszły w EŚW w zakresie działania dwóch podstawowych czynników decydujących o konkurencyjności międzynarodowej: stopniu wykorzystania kapitału ludzkiego i dynamice wzrostu gospodarczego. Stwierdzono, że dalsze, mozolne budowanie konkurencyjności UE wymaga pogłębienia jej spójności społecznej i gospodarczej, a w ramach tego przyspieszenia procesu konwergencji.
Publikacje z rocznika