Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Procesowe podejście do zarządzania, Proces zarządzania, Procesy biznesowe, Studium przypadku
Strony: 42-48
Język publikacji: Polski
Pobierz
REAKTYWNE PODEJŚCIE DO ANALIZY PRZYCZYN NIESPÓJNOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH
Arkadiusz Jurczuk
Abstrakt
Celem opracowania jest konceptualizacja i operacjonalizacja koncepcji reaktywnego podejścia do identyfikacji przyczyn niespójności procesów. W opracowaniu wskazano istotę i rolę analizy przyczyn w doskonaleniu procesów organizacji znajdujących się w fazie inicjatyw procesowych. Przedstawiona koncepcja odwołuje się do doskonalenia procesów organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości. W części empirycznej opracowania zaprezentowano wyniki wykorzystania przedmiotowego podejścia do identyfikacji i klasyfikacji przyczyn źródłowych niespójności procesu. Celem badania była weryfikacja zaproponowanego podejścia i wskazanie przyczyn niespójności na przykładzie rzeczywistego procesu przedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki potwierdziły użyteczność metody i wykazały, że zdecydowana większość przyczyn związana jest z organizacją pracy oraz nieadekwatnymi kompetencjami pracowników z zakresu zarządzania procesami i projektami.
Publikacje z rocznika