Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Zarządzanie publiczne, Zarządzanie w kryzysie, Ocena ryzyka
Strony: 49-56
Język publikacji: Polski
Pobierz
POSZUKIWANIE NOWEGO PARADYGMATU PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Marek Kisilowski
Abstrakt
Artykuł jest refleksją naukową na tle projektu opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, w swej istocie metodyczno-wdrożeniowego, w toku którego w wyniku konfrontacji podejść trzech ośrodków naukowych o zasadniczo odmiennym umocowaniu w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, uzgodniono rozwiązanie w pewnym stopniu kompromisowe, w pewnym zaś synergiczne. Projekt zaowocował szeregiem publikacji naukowych, ale przede wszystkim ważnymi obserwacjami, które powinny wzbogacić teorię logistyki społecznej oraz przemodelować teorię publicznego zarządzania kryzysowego. Najważniejszymi konkluzjami naukowymi są: (a) wskazanie dyscypliny nauk o zarządzaniu jako platformy normalizującej multidyscyplinarne podejście do logistyki społecznej, (b) wskazanie kierunków dalszych badań oraz (c) propozycja "otwartej" metodyki zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym państwa.
Publikacje z rocznika