Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: MSP, strategia, zrównoważony rozwój
Strony: 63-70
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Strategie zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Portugalii i Polsce
Nelson Duarte, Francisco Diniz, Matylda Bojar
Abstrakt
W niniejszym artykule zostały omówione trzy perspektywy zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, działających w przemyśle i budownictwie. Badania przeprowadzono w Portugalii (w regionie Tâmega e Sousa) oraz w Polsce (w województwie lubelskim). Próba badawcza składała się z 311 polskich i 283 portugalskich przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że istnieje związek pomiędzy zrównoważonym rozwojem a wiekiem przedsiębiorstwa oraz zrównoważonym rozwojem a wielkością firmy. Starsze i większe firmy wykazują tendencję do przyjmowania większej liczby zrównoważonych strategii. Badania pokazały, że w obu krajach perspektywa ekonomiczna miała najistotniejsze znaczenie. W Portugalii perspektywa społeczna znalazła się na drugim miejscu, podczas gdy w Polsce drugą perspektywą co do ważności była perspektywa środowiskowa. Wyniki badań pokazują również, że dla wszystkich zmiennych istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy firmami portugalskimi i polskimi, co oznacza, że firmy przyjmują różne strategie, jeśli chodzi o perspektywę ekonomiczną, społeczną czy też środowiskową.
Publikacje z rocznika