Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Czasopiśmiennictwo, Teorie zarządzania, Praktyka zarządzania, Nauki o zarządzaniu
Strony: 70-76
Język publikacji: Polski
Pobierz
„PRZEGLĄD ORGANIZACJI” ― WCZORAJ I DZIŚ. ROLA CZASOPISMA W ROZWOJU NAUK O ZARZĄDZANIU. CZ. 1
Eryk Głodziński
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że "Przegląd Organizacji", jako czasopismo naukowe wydawane od dziewięćdziesięciu lat, był jednym z ważnych narzędzi, które umożliwiły postęp zarządzania w Polsce, zarówno na polu naukowym, jak i praktyki gospodarczej. Celami opracowania były przedstawienie ewolucji periodyku pod względem prezentowanych treści oraz domeny działania, jak również określenie jego znaczenia w rozwoju zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na dwa artykuły (części). W pierwszym dokonano analizy funkcjonowania czasopisma w latach 1926 - 1989. Wskazano, że w badanym okresie periodyk był przede wszystkim forum upowszechniania naukowej organizacji wśród kadr kierowniczych i miejscem rozwiązywania problemów o charakterze empirycznym. Drugi artykuł obejmuje analizę funkcjonowania czasopisma w latach 1990 - 2016. W tym czasie periodyk stał się przede wszystkim narzędziem naukowej dyskusji, źródłem inspiracji dla badaczy oraz wiedzy dla studentów.
Publikacje z rocznika