Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Zarządzanie, Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki
Strony: 11-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Marek Lisiński
Abstrakt
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.
Publikacje z rocznika